9Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м.

Началник на Втора психиатрична клиника към УМБАЛИП „Св. Наум“ гр. София.

Дипломиране: 1981 г.
Специалност – психиатрия: 1984 г.
Научна степен „доктор“: 1996 г.
Научно звание „доцент“: 2006 г.
Членство: БПА, ECNP, ISBD, ICOCS, DPA.
Реални публикации: над 60 (6 монографии); 44 авторски курса; 140 съобщения на национални и 35 съобщения и постери на международни конференции и конгреси.
Над 590 цитирания на 15 езика.
Основни професионални интереси: разстройства от биполярния спектър; тревожни разстройства; психофармакология.

 

7Проф. Благовест Пехливанов

Ръководител на Катедрата по АГ към МУ-Пловдив.

Завеждащ съм отделение по АГ към СБАЛАГ „Селена“.

Заместник председател съм на БДАГ (Българското дружество по АГ).

Представител съм на България в EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology).

Проф. Благовест Пехливанов е роден през 1956г.

Има над 150 публикации в международни и български списания и множество участия с доклади в Международни форуми. Има над 250 цитирания от български и чужди автори.

Член е на наши и чужди научни дружество, сред които  The International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)  и The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC). На последното е бил член на Борда на директорите и член на Експертната група по СПЗ  (Expert Group on STI). Понастоящем е член на  Редакционния съвет на списанието  The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care и научен секретар на сп. Folia Medica.

 

boshevaПроф. д-р Мира Бошева

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания

УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив.

Работи  вече 32 години като педиатър, след завършване на ВМИ Пловдив. Специализирала в детски болници в Швеция, Австрия, Великобритания и САЩ.

Защитила дисертация през 1994 на тема ГЕРБ като причина за рецидивираща бронхиална обструкция във възрастта до 2 години.

Доцент от 2006, от когато е и Ръководител Катедра по педиатрия и медицинска генетика към МУ Пловдив.

Професор към същия университет от 2011 година.

Специалист по детска пулмология.

 

prof. Ivan IvanovПроф. Иван Иванов

Специалист по педиатрия и по детска неврология.

Началник на клиника по педиатрия и медицинска генетика на УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив.

Амбулаторна практика в МЦ „Юник“, Пловдив.

Научни интереси към детското развитие, придобити и генетични нарушения в НПР, епилепсия, структурни и метаболитни мозъчни заболявания в детска възраст.

 

portret Momekov

Проф. д-р Георги Моменков

Проф. д-р Георги Момеков е преподавател в Катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ-София и председател на Българското научно дружество по фармация.

Член е също така и на научните дружества по фармакология и токсикология.

Има придобита специалност по клинична фармация и множество специализации у нас и в чужбина.

Той е съавтор на 156 научни публикации (89 от които в списания с импакт фактор), 20 глави от учебници и монографии и един патент. Трудовете му са цитирани над 800 пъти (h-индекс 17).

Проф. Момеков преподава фармакология и фармакотерапия, както и специализираните дисциплини „Проблемни случаи във фармакотерапията“, „Клетъчна и молекулярна фармакология“ и „Химиотерапия“.

Проучванията му са в областта на онкофармакологията,  експерименталната химиотерапия, фито- и етно-фармакологията и лекарствените взаимодействия.

Бил е член на комисията по прозрачност към Министерство на здравеопазването.

Понастоящем е член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Носител на наградата „Signum Laudis as Scientiae Maritis“ на Съвета по медицинска наука при МУ в София.

 

37Доц. д-р Гриша Матеев, дм

 

Завършва медицина през 1980 г. с 6.00. До 1983 г. работи като участъков терапевт и в Бърза помощ в Кюстендил. От 1984 до 2008 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Научния институт по дерматология, а по-късно в Катедрата по дерматология на Медицинския университет. От 2008 г. е доцент в катедрата. Член е на Факултетния съвет на Медицински факултет към Медицински университет – София. От 1992 г. е завеждащ микологична лаборатория в Катедрата по дерматология и венерология. Специализира микология в Германия, Белгия, Гърция.

Научно-изследователската му дейност е в областта на микологията, общата дерматология и др. Има над 80 публикации в български и чуждестранни научни списания. Съавтор на учебници и монографии. От 1984 г. е избран в ръководството на Българското дерматологично дружество, на което сега е секретар. Съосновател и зам.-председател на Българското микологично дружество. Член е на International Society of Human and Veterinary Mycology.

Работи в УМБАЛ „Александровкса“, Клиника по кожни и венерически болести.

 

3Проф. Пенка Переновска, дмн

Началник на Клиниката по детски болести УМБАЛ “Александровска”.

4

 

5Доц. Сотир Тодоров Марчев, MD, PhD, FESC

Изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология, гр. Плевен.

Настоящи длъжности:

. доцент по кардиология към Медицински университет – Плевен;

. член на Факултетния съвет към Медицински университет – Плевен;

. съосновател и член на Управителния съвет на Асоциация на частните болници в България;

. почетен член на Европейското кардиологично дружество (FESC);

            Образование и специалности:

 • 2013 – специализация по електрофизиология в Университетската болница в Белград при проф. Милашинович;

. 2008 – магистратура „Бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт“ – УНСС, София;

. 1987 – специалност „Здравна култура“ от Факултет за обществени професии към Медицински университет – София с отличен успех;

. 1986 – специалност „Превод на медицинска литература“ от Факултет за обществени професии към Медицински университет – София с отличен успех;

 • 1979 – английска гимназия със златен медал.

            Професионален опит:

. 2011 г. – изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт;

. 2010 г. – изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Плевен;

. 2006 г. – 2011 г. -началник на Кардиологично отделение с интензивен и функционален сектор към „Пета МБАЛ АД – София„;

. 2003 г. – 2005 г. -главен административен асистент на Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1996 г. – 2003 г. -главен асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1991 г. – 1996 г. -старши асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

. 1988 г. – 1991 г. -асистент в Клиника по кардиология на Александровска болница;

 • 1987 г. – 1988 г. -ординатор във вътрешно отделение в Окръжна болница – Благоевград;
 • съавтор при разработването на български електрокардиографи 1991 г.
 • редактор на медицински списания;
 • опит в ехокардиографията от 1989 г.;
 • кардиолог в Интензивно кардиологично отделение на Университетска болница ”Александровска”;
 • кардиолог – консултант на МБАЛ “Майчин дом” – София.

 

1

Проф. Лъчезар Динчов Трайков

Професор по Неврология,

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София,

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

Владее чужди езици: Френски, Английски, Руски.

 

 Обучение и квалификация

1977-1983        Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, ВМИ София, България

1988-1991        Дисертация за придобиване на степен „Кандидат на медицинските науки“ Медицинска Академия, София, България. (защитена 31.01.1991).

 • Диплом за специалност по неврология, Медицинска Академия, ВМИ София, България. (01.06.1991)
 • Диплом за Хабилитация за Ръководене на Научни Трудове, Медицински Факултет Кошен Порт-Ройал, Университет Рене Декарт, Париж V, Франция.
 • (Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches, Faculté de Médecine Cochin Port-Royal, Université René Descartes, Paris-V, France) (защитена 07.12.1999).
 • Квалификация за професор по “Невронауки” от Национален Съвет на Университетите, Франция. (02.2002).(Д.В. № 151 от 30.06.2002г.)
 • Доцент по неврология, МБАЛ “Александровска”, МУ-София.

2003                   Удостоверение за следдипломно обучение по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, Медицински Университет, София.

2005                   Дисертация за придобиване на степен „Доктор на медицинските науки“ Медицински Университет, София. (защитена 14.04.2005).

2004/2005        Асоцииран Професор по неврология, Университет Париж-XII, Франция

2007                   Професор по неврология, МУ, МБАЛ“Александровска” София. (Свидетелство № 24378 от 02.07.2007г.)

2008                   Свидетелство за професионална квалификация по Клинична невропсихология”, МУ-София. (Свидетелство ПК № 1422 от 05.02.2008г.)

2013                   Диплом за Висше образование на образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” Факултет по обществено здраве, МУ-Сфия. (№ 029718 от 20.05.2013г.)

От 2014 г. – Член кореспондент на БАН.

 

 Заемани длъжности

 • Невролог, ординатор. Неврологично отделение, Районна болница, гр. Средногорие.

1988-1991           Аспирант по неврология. Медицински Академия, ВМИ София       .

 • Старши асистент, II Неврологично отделение, ДУБНП – IV км, София.
 • 2001 Главен асистент, II Неврологично отделение, СБАЛНП “Св. Наум” –IV км, София.

2001                      Главен асистент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”.

2003                      Доцент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2004-2005            Асоцииран Професор по неврология, Университетска болница “Енри Мондор”, Париж, Франция.

2006-2007            Доцент, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2007-2009            Професор, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2008                      Ръководител на Катедра по Неврология. Медицински Факултет, София, България.

2008-2012           Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ-София, България.

2009-2013            Изпълнителен Директор, УМБАЛ “Александровска”, София.

 

Д-р МатеевД-р Димитър Матеев Матеев

        Д-р Матеев е роден в гр. Лом през 1961 г. в потомствено лекарско семейство. Образованието си придобива в гр. Пловдив – основно училище и гимназия. В периода 1979 – 1985 г. учи във Висшия медицински институт “И. П. Павлов“ / сега Медицински университет – Пловдив/.

Лекарската си практика започва от 02. 01. 1986 г. в Акушеро – гинекологично отделение на Районна болница – гр. Карлово. По – късно професионалната му кариера минава през Хирургичен кабинет в Районна болница – гр. Раковски. От края на 1986 до 1989 г. работи като ординатор в Хирургическо отделение на Районна болница – гр. Първомай. През тези години д-р Матеев насочва интересите си към специалността “Урология“ и това го отвежда в Урологичното отделение на МБАЛ – “ Пловдив” /бивша Окръжна болница/. Ординаторското място заема след конкурс, в него има 26 г. непрекъснат стаж, заемал е поста “Старши ординатор“ в същото отделение. От 2015г.работи в “Централ – Хоспитал” гр. Пловдив.

През 1994 г. придобива   специалност “Урология“. През 1996 г. преминава едномесечно индивидуално обучение по ендоурология при доц. Ив. Табаков в Окръжна болница – гр. София. Участва през 2003 г. в Първи национален курс по ендоурология – гр. София. През 2006 г. минава курс по лапароскопска урология в Урологичната клиника на болница „Шарите“ – Берлин. Участва в Първия уъркшоп по комплексна уро – генитална реконструктивна хирургия при възрастни – Белград /2008 г./ под ръководството на проф. Перович и проф. Барбали.

Д-р Матеев е редовен член на Европейската асоциация по урология от 2003г.. През 2008 г. участва с доклад на 23 – я Конгрес на Асоциацията в Милано. Редовен участник е във форумите на Българската асоциация по урология и с доклади.

От 2007 г. е свободен докторант към Катедра “Урология“ на Александровска болница – София с тема „Възможности за оценка степента на реваскуларизация на тъканните присадки при лечение на стриктурите на мъжката уретра”, като успешно защитава дисертация и придобива преподавателска и научна степен “Доктор” през 2010г.

Спортува активно – тенис, ски, бадминтон, колоездене.

Владее говоримо английски, немски, руски.

Женен, с две деца.

 MangarovДоц. Атанас Мангъров

Доц. д-р. Атанас Мангъров е Началник на Първо Детско отделение към СБАЛИПБ “Проф.Ив.Киров” ЕАД – София.

Доцент към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Доц. Мангъров завършва ВМИ „И.П.Павлов” – Пловдив през 1982 г.

Специалист по инфекциозни болести от 1988 г. и специалист по детски болести от 1993 г. Научните му интереси са в областта на съвременната рехидратираща терапия при остри чревни инфекции в кърмаческа и ранна детска възраст.

На тази тема защитава дисертация през 1991 г.

 

DeliyskaПроф. д-р Боряна Делийска

Зам.-директор по научната и учебна дейност.

Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Образование: 1982 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия, София
Специализации: 1988 г. – специалност по „Вътрешни болести”Други специализации: 1986, 1999, 2001,2004, 2004, 2007 г. – Германия

1999 г. – доктор по медицина

2009 г. – доктор на медицинските науки

Регистрация: Български лекарски съюз – Медицински университет, София
Професионално развитие: 1982 -1983 г . – участъков терапевт, Златица1983 г. – Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ-София

1989 г. – старши асистент

1991 г. – специалност по „Нeфрология”, главен асистент

1999 г. – учебна и научна степен „доктор”

2001 г. – доцент

2001 г. – началник на Клиника по нефрология

2000-2004 г. – член на Факултетния съвет към Деканата по медицина, МУ, София

2004 г. – член на Съвета по медицинска наука към Ректората на МУ, София

2003 г. – външен експерт към НЗОК

2004 г. – Национален консултант по нефрология към МЗ

2007 г. – член на Комисията за лечение в чужбина към МЗ

2012 г. – професор

Членство: – Българско дружество по нефрология- Европейското дружество по нефрология и диализа

– Интернационалното дружество по нефрология.

– член на ръководството на Българско дружество по нефрология

– член на редакционни колегии на сп. „Актуална нефрология” и на сп. „Нефрология и диализа”

Участие в научни форуми и публикации: 150 публикации в български и чужди списания, 79 участия в конгреси в България и чужбина. Лекции в Германия

 

ivan_milanov_smЧлен кор. проф. Иван Миланов

Изпълнителен директор на на УМБАЛНП „Св. Наум“. Чл. – кор. на БАН в направление „Медицински науки – Клинична медицина“.

Специализации
 • Клинична специалност по неврология през 1986 г.
 • Специалност по социална медицина и здравен мениджмънт през 2005 г.
 • Специализация по двигателни нарушения в Канзаският университет – САЩ, Kansas city, Kansas при проф. W. Koller
 • Специализация по главоболие в Университета на гр. Pavia – Италия при проф. G. Nappi и проф. G. Sandrini – 1 година
Месторабота
 • 1981-1983 г. – участъков терапевт в Общинска болница гр. Своге.
 • 1983-1984 г. – асистент по клинична електромиография в ИСУЛ.
 • 1984-1988 г. – старши асистент в III неврологична клиника на Медицинска академия
 • 1988-1997 г. – главен асистент в отделение за двигателни нарушения към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.
 • 1997 г. – 2001 – доцент по неврология към III неврологична клиника, СБАЛНП “Св. Наум”.
 • 2001 г. – – професор по неврология
 • 2004 – 2008 г.- Зам. ректор на Медицински университет – София
 • 2001 г. – 2010 г. Изпълнителен директор на Университетската болница “Св. Наум”
 • 2010 г. – 2010 г. – Заместник-министър на здравеопазването
 • 2010 г. – 2011 г. Началник Неврологична клиника МБАЛНП “Св. Наум”.
 • 2011 г. – Прокурист на Университетската болница “Св. Наум”
 • 2012 г. – член-кореспондент на БАН
Научна дейност
 • 1991 г. – Доктор по медицина
 • 1997 г. – Доктор на медицинските науки
 • 396 научни публикации
  – 81 от тях в престижни западни списания
 • Автор и съавтор на:
  – 16 монографии
  – 27 учебници и ръководства по неврология
  – 40 глави в ръководства и учебници
 • Съвместни научни разработки с колективи от Университета на гр. Pavia и от Канзаския университет
 • Общ Impact factor – 192,081
 • Цитирания в чужбина – 1085
 • Цитирания в България – 314
 • Hirsch factor – 15
 • Член на СНС по неврология и психиатрия към ВАК
 • Главен изследовател в множество международни клинични проучвания фаза II, III, IV
Преподавателска дейност
 • Гост-лектор в:
  – Университета на гр. Pavia, Италия
  – Белградския университет
 • Лекции и семинари на студенти и специализанти
 • Председател на комисия за признаване на специалност по неврология
 • Член на комисия за признаване на специалност по обща медицина
 • Председател на комисия за лицензиране по клинична електромиография
Подготовка на научни кадри
 • Рецензент на редица докторски дисертации
 • Рецензент на монографии, публикувани в България
 • Под негово ръководство са подготвени и защитени 10 докторски дисертации
 • В момента подготвя още 11 докторанта
 • Петима от докторантите са хабилитирани
 • Повечето от докторантите са специализирали в университети в Италия, Германия и Дания, благодарение на добрите международни контакти
Членство в Български научни организации
 • Председател на:
  – Българското дружество по неврология
  – Българското дружество по главоболие и болка
  – Българската асоциация по двигателни нарушения
  – Българската асоциация по множествена склероза
  – Българската асоциация по клинична електромиография
 • Заместник-председател на:
  – Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация
Членство в международни научни организации
 • Член на борда и касиер на Европейското дружество по главоболие (EHS)
 • Представител на България в:
  – Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS)
  – Световната федерация по неврология (WFN)
 • Член на съвета на Европейския комитет за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS)
 • Член на:
  – Ню-Йоркската академия на науките (NYAS)
  – Международната асоциация за изучаване на болката (IASP )
  – Международната асоциация за Двигателни нарушения (Movement Disorders Society)
Участие в редакционни колегии на научни списания
 • Член на редакционните колегии на международните научни списания
  – “European Journal of Neurology”
  – “Journal of Headache and Pain”
 • Главен редактор на:
  – научното списание “Двигателни нарушения”
  – научното списания “Cephalgia”
  – научното списание “Българска неврология”
  – бюлетин “Cephalgia”
 • Член на редколегиите на списания:
  – “Journal of Clinical Medicine”
  – „Лекарска практика”
  – “Физиотерапия и рехабилитация”
  – “Рехабилитационна медицина и качество на живот”.
  – “Неврорехабилитация”
Владеене на езици
 • английски писмено и говоримо – свободно

 

SONY DSCПроф. Златимир Коларов

I. ЛИЧНИ ДАННИ:

 1. Име: Златимир
 2. Презиме: Господинов
 3. Фамилия: Коларов
 4. Дата и място на раждане: 05.1954 – София в семейство на лекари.
 5. Семейно положение: Семеен, съпруга кинорежисьор, един син.
 6. Месторабота: Клиника по ревматология, МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София.

II. НАУЧНА СТЕПЕН: Доктор на медицинските науки – 2000 г.

III. ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Основно образование и гимназия 1961-1972, София, отличен успех.
 2. Основно образование и гимназия 1961-1972, София, отличен успех.
 3. Медицинска академия – София 1974-1980, отличен успех и златна значка.
 4. Медицински факултет – Пазарджик 1981-1984 – специализация по вътрешни болести и взет изпит за специалност през м. май 1984 г.
 5. Медицински факултет – Пазарджик 1985-1988 – специализация по кардиоревматология и взет изпит за специалност през м. май 1988 г.

IV. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. 1981 г. – Ординатор във Вътрешно отделение на Районна болница – гр. Бяла Слатина.
 2. 1982-1990 г. – Асистент към Клиника по вътрешните болести, Медицински факултет – Пазарджик.
 3. 1991 г. – Главен асистент в Клиниката по ревматология на МУ – София.
 4. 2004 г. – доцент към Клиниката по ревматология на МУ – София.
 5. 2006 г. – професор към Клиниката по ревматология на МУ – София.

V. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ТВОРЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 1. 1988 г. – Член на Съюза на учените в България
 2. 1990 г. – Член на Българското дружество по ревматология
 3. От 1993 г. и сега – секретар и заместник главен редактор на сп. „Ревматология”
 4. 1998 г. – Член на Международния съюз на лекарите-писатели към ЮНЕСКО
 5. 2003 г. – Член на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката, от 2008 г. член на Управителния съвет на асоциацията
 6. 2007 г. – Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза
 7. 2008 г. – Член на Съюза на българските филмови дейци, секция „Драматургия”
 8. 2010 г. – Главен редактор на списание „ТопМедика” и „ТопФарма”
 9. 2010 г. – Член на Съюза на българските писатели
 10. 2014 г. – Член на Българска асоциация на филмовите, телевизионни и радио-сценаристи – БАФТРС, асоцииран член на Федерацията на сценаристите в Европа – FSE.
 11. 2014 г. – Председател на Съюза на лекарите-писатели в България „Димитър Димов“
 12. 2015 г. – Член на Съюза на журналистите в България
 13. 2015 г. – Член на Сдружение „Общество на литературния кабинет Димчо Дебелянов

VI. ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. От 2010 г. – член на комисията към МБАЛ „Св. Ив. Рилски” за изписване на скъпоструващи лекарства в ревматологията
 2. От 2010 г. – външен експерт по ревматология към НЗОК към Комисията за изписване на скъпоструващи лекарства
 3. От 2010 г. – член на Комисията по лекарствените средства към Изпълнителната агенция по лекарствата
 4. От 2010 г. – член на Централната етична комисия към Министерски съвет
 5. 2010-2012 г. – председател на Централната етична комисия към Министерски съвет

VІІ. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 1. 1987 г. – Курс по кардиология – Трета градска болница, София
 2. Mercle Investigator Meeting – Прага, 10 септември 1999 г.
 3. Novartis Investigator Meeting – Женева, 20 септември 2000 г. и много други в страната и чужбина.

VІІІ. ПУБЛИКАЦИИ – 485 научни труда, 327 от които са публикувани в национални и чужди научни списания, включващи 1 докторска дисертация, 156 оригинални статии и 96 научни обзора в български списания, 6 самостоятелни монографии и 2 в съавторство, 2 практически медицински справочника, 30 научно-популярни книги и брошури за пациенти, 210 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, общ Impact factor 188.108 от 40 научни труда, 48 експертни научни доклада, 35 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., участие в разработването на 6 научни становища в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, над 90 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерство на здравеопазването, участие в Организационния комитет на 20 медицински национални и международни научни прояви, над 60 образователни и рекламни лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 330 цитата в страната и 20 в чужбина, 8 художествени книги, 1 публицистична книга, 10 сценария – 1 за игрален и 9 за документален филм, 110 литературни публикации в ежедневници и литературни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, книги).

Занимава се с художествена литература и има издадени книги – повест, сборник с разкази и романи. Напоследък има и още една любов и тя е киноизкуството.

Проф. Коларов е автор на сценарии за филми.

 

Nikola VasilevДоц. Никола Василев

Доцент д-р Никола Василев, д.м. е основател и началник на Клиниката по обща и онкологична гинекология до 2014 г.. Преди това е работил в Националния онкологичен център, СБАЛСМ “Пирогов”, Университетска болница “Майчин дом” и др.

От 2014 г. е ръководител на АГ Клиника в УМБАЛ „Софиямед“.
Освен по акушерство и гинекология, доц. Василев има специалности по патологоанатомия и по онкология.
В България доц. Василев е завършил квалификационни курсове по колпоскопия, здравен мениджмънт, клинични проучвания и правоспособност за акредитиране на лечебни заведения.
В чужбина доц. Василев е специализирал:

 • оперативно акушерство и гинекология (Япония)
 • ехография (Австрия)
 • лапароскопия (Германия)
 • лазерна хирургия (Австрия)
 • медицинска педагогика (Великобритания)
 • здравен мениджмънт (Великобритания, Унгария).

Доц. Василев е член на Управителния съвет на Българската асоциация по онкогинекология (БАОГ). Той е автор и съавтор в над 100 статии, монографии и учебници по акушерство и гинекология. Изпълнявал е експертни задачи на Световната здравна организация и на Еврокомисията. През различни периоди е заемал ръководни постове в Министерския съвет, Министерство на здравеопазването и НЗОК.

От 1999 до 2012 година доц. Василев е национален консултант по акушерство и гинекология. От 2006 до 2013 година е председател на БАОГ. Обявен е за най-добър акушер-гинеколог на България за 2006 година. Носител е на наградата „Златни ръце“ на Университетската АГ болница „Майчин дом“ за 2013 година. Доц. Василев е консултант на Първа АГ болница „Св. София“ (бивша „Тина Киркова“), на Втора АГ болница „Шейново“ – София и на МБАЛ – гр. Самоков.

 

pramatarovДоц. Кирил Праматаров

Доц. Кирил Праматаров, дм, завършва специалност „Медицина“ във ВМИ – София през 1969 г. През 1975 г. постъпва като асистент към Катедрата по кожни и венерически болести, МУ – София. През 1986 г. придобива научната степен „Доктор“ след успешно защитена дисертация, а през 1994 г. образователната степен „Доцент“. От същата година до 2007 г. е завеждащ отделение към Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“. В момента е преподавател към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор е на 126 научни публикации, от които близо половината са в чужди списания – Германия, САЩ, Швейцария, Англия, Испания, Япония. Участва в написването на 8 монографии и учебници, от които 4 са издадени в САЩ и Германия. Взема участие с доклади в 57 национални конгреси и конференции с международно участие и в чужбина – Германия, Англия, Франция, Гърция, Дания, Румъния, Македония.

Член е на редакционната колегия на сп. „Дерматология и венерология“, сп. „Съвременна медицина“, Aktuelle Dermatologie (Германия) и гост редактор в „Clinic in Dermatology“ (САЩ).

Почетен член на Българското дерматологично дружество.

 

11Доц. д-р Любомир Киров, дм

Образование:
Завършва медицина в МУ-Пловдив с отличен успех през 1990 г. Веднага започва работа като лекар. Работи последователно във ВО, интензивен кардиологичен сектор и в градска поликлиника. От началото на реформата в здравеопазването в България работи като общопрактикуващ лекар в „МЕДИЦИНА” ООД АПМП – ГП Пещера.

Придобити специалности:
По Вътрешни болести през 1998 г. Преминава всички нива на обучение по абдоминална, специална и интервенционална ехография, както и обучение в областта на семейното планиране.
Придобита специалност Обща медицина.
През 2009 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт.
Доцент  по Обща медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Преподавател по Обща медицина.

Административен опит и обществена дейност:
В НСОПЛБ е от 2000 г. От 2003 г. до момента е председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. От 2003 г. до момента е вицепрезидент на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа.


Календар
декември 2020
П В С Ч П С Н
« сеп.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031